Giá dịch vụ chuyển nhà bao nhiêu tiền?

Giá chuyển nhà Hạ Long phụ thuộc vào ba yếu tố chính.

  1. Số lượng và loại đồ đạc cần chuyển;
  2. Khoảng cách bê đồ từ nhà đến xe (chuyển đi) và từ xe vào nhà (chuyển đến);
  3. Khoảng cách chuyển giữa nhà cũ và nhà mới (Khoảng cách dưới 10km là giống nhau)

Tỷ trọng tương ứng với mức giá được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống.

0917388656